Det är enkelt.

Kunskap och erfarenhet möter kreativ intuition.

Genom designprocessen utvecklas idéerna och når högre höjder.

 

FIRST HAMMER STUDIO arbetar med egna och andras idéer.

Vi löser problem och tar alltid steget längre.

 

Vi arbetar inom design, arkitektur och annat. Annat inkluderar föredrag, utbildning, varumärkesstrategi, tankesmedjor och samhället i stort.

It´s simple.

Knowledge and experience meets creativ intuition.

Through the design process ideas develop and reach higher ground.

 

FIRST HAMMER STUDIO work with both our own and others ideas.

We solve problems and always take it one step further.

 

We work within design, architecture and more. More includes speeches, education, brand strategies, thinktanks and society as such.

FIRST STUDIO HAMMER AB / JENS THOMS IVARSSON / +46 708 84 26 89 / JENS@FIRSTHAMMERSTUDIO.COM

OFFICES: STENKOLSGATAN 1B, SE-417 07 GÖTEBORG, SWEDEN / NORRGATAN 16, SE-432 41 VARBERG, SWEDEN